KİK İhaleleri İçin Bilanço Yeterlilik Analizi

Kamu İhale Kanunu mevzuatı çerçevesinde düzenlenen ihalelere katılmak isteyen firmaların bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında yapılan yeterlik değerlendirmesi üç malî oran (rasyo) aracılığıyla yapılmaktadır. İsteklilerin bu üç kriteri birlikte sağlamaları beklenmektedir.

Robokik, Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinden şirketinizin bilanço yeterliliğini kontrol eder, ve Bilanço Bilgileri Tablosu'nu sizin için hazırlar.