Excel

Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nden mali tabloları Excel'e aktarır.